Teamprocare, de ontwikkelaar van zorgvastgoed op de private en PPS markt

TeamProCare

Het management van TeamProCare heeft in het recente verleden via de realisatie van CareinPro aangetoond dat zij de kennis hebben om zorgvastgoed op een financieel optimale manier te realiseren. De jarenlange ervaring van ons team stelt ons in staat om niet alleen zorgvastgoed te ontwikkelen, maar ook de juiste match te vinden tussen huurder en institutionele investeerder. Het uitgangspunt is een andere benadering van de financiële aspecten van het zorgcomplex. De expertise gaat ook verder. TeamProCare ontwikkelt en koppelt vastgoed van hoge kwaliteit en stelt op deze manier een fonds samen die een homogeen product vormt dat voornamelijk bestaat uit hoogkwalitatief zorgvastgoed. Onze portfolio zal, wanneer deze voldoende matuur is, worden omgezet in aandelen die kunnen geplaatst worden op de financiële markt. Dit vergt een bundeling van expertise en middelen die het mogelijk maakt om onze doelstelling ook effectief te realiseren.

Visie

TeamProCare? Because we care.
Wij geloven zeer sterk in de nieuwe economie. Wat verstaan wij hieronder?

Voor ons is dit een economie die niet enkel naar de waardecreatie van de aandeelhouder kijkt, maar ook naar de waardecreatie voor de werknemers, de omgeving, het milieu, onze klanten maar ook de overheid.

De huidige economische uitdagingen hebben ertoe geleid dat wij een andere weg zijn inslagen en veel meer moeten kijken naar waarin we investeren en niet naar de waardecreatie voor de aandeelhouders alleen.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze kijk op de economie in de samenleving een verschil kan maken. Investeringen met een maatschappelijke noodzaak, ingebed in de lokale leefomgeving, zijn voor ons essentieel.

Wij zorgen ervoor dat onze investeerders weten waarin ze investeren en dat ze het maatschappelijk belang ervan inzien. Deze langetermijnvisie is voor ons, maar ook voor u, essentieel.

Team

Eddy Huysmans

Strategisch adviseur

Edmond Huysmans (Master Industriële Wetenschappen/Business Degree Harvard) heeft meer dan 40 jaar ervaring in de vastgoedsector, opgebouwd bij diverse bedrijven. Sinds 1990 was hij, als mede-aandeelhouder en bestuurder actief bij Eurinpro, Europa’s grootste ontwikkelaar van semi-industrieel en logistiek vastgoed. Hij ontplooide mee de bedrijfsstrategie. Eurinpro, vandaag Goodman, was gespecialiseerd in het ontwikkelen, oprichten en financieren van gebouwen welke on demand gerealiseerd werden voor diverse logistieke partners. In 2016 richtte hij CareinPro NV op. Zijn ervaring en vastgoedkennis leidde mee tot de succesvolle verkoop van dit fonds aan de Belgische gereglementeerde vastgoedvennootschap Cofinimmo. Hij is binnen TeamProCare door zijn jarenlange ervaring mee verantwoordelijk voor de strategische uitbouw.


Koen Huysmans

Managing Director

Koen Huysmans (Master Industriële Wetenschappen/Master of Management Universiteit Hasselt) startte zijn loopbaan bij Infrabo om vervolgens projectleider te worden bij industriebouwer Bolckmans. Met ruime ervaring betreffende bouwprocédés, aanneming en ontwikkeling, ging hij van start als zelfstandig projectontwikkelaar van residentieel vastgoed. Vanaf 2012 heeft hij zich volledig toegelegd op de ontwikkeling van woonzorgcentra en andere zorgcomplexen. Als gedelegeerd bestuurder was hij verantwoordelijk voor de bouw van meer dan 75.000 m² aan rustoorden, assistentiewoningen en woningen voor mindervaliden. Die ervaring werd in 2016 aangewend om een fonds op te richten van kwalitatieve rusthuizen onder de vorm van CareinPro. Sinds juni 2019 maakt dit fonds deel uit van de groep Cofinimmo. Als CEO van TeamProCare heeft hij de dagelijkse leiding en behoudt hij de controle over de realisatie van de doelstellingen en de bewaking van de kwaliteit.

Sven Torfs

Managing Director

Sven Torfs (Master Rechten KULeuven) bouwde zijn expertise op in de notariële wereld met het begeleiden van de institutionele cliënten. Hij werkte er onder meer vastgoedconstructies uit en begeleidde hun expansie. Sinds 2012 werkt hij als zelfstandig consultant met de focus op de ontwikkeling en financiering van zorgprojecten. Hij was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de bouw en financiering van meer dan 100 miljoen euro aan woonzorgcentra en serviceflats. In 2016 vormde hij mee de basis van het CareinPro team en de uitbouw en structurering van het CareinPro-fonds met als sluitstuk de inbreng van deze portefeuille in het beursgenoteerde BEL20 bedrijf Cofinimmo. Hij is binnen TeamProCare als COO verantwoordelijk voor de uitbouw en structurering van de portfolio.

Over TeamProCare

Uitbaters

Als ondernemer hebt u uw patrimonium met de grootste zorg up to date gehouden, uitgebreid, of zelfs volledig vernieuwd of wenst u dit te doen. Dit is voor u een evidentie want het is essentieel voor de kwaliteit die de zorgsector wil bieden.

Zoals bij elke Belg zit een groot deel van uw middelen noodgedwongen in vastgoed. Lage rentevoeten zorgen nu voor extra opportuniteiten, maar ook risico’s.

TeamProCare is uniek omdat het u als zorgverlener in staat brengt alternatieven toe te passen die tot voor kort niet toegankelijk waren voor kleine of middelgrote spelers. Door de manier waarop de portfolio wordt opgebouwd, geeft dit u de mogelijkheid om de opportuniteiten ten volle te benutten.

Ook wanneer uw gebouw niet meer voldoet, hetzij aan de normering, hetzij aan kwaliteitsvereisten en een nieuw gebouw een noodzaak wordt, biedt TeamProCare u een alternatief zodat u uw focus op de zorg kan houden.

Overheden

PPS
De Publiek Private Samenwerking, sinds enkele jaren het nieuwe modewoord bij openbare besturen, wordt ingegeven door de nood aan nieuwe investeringen, bijvoorbeeld voor een nieuw zwembad, bibliotheek of rusthuis. De toekomst van een PPS ziet er voor TeamProCare anders uit. De nadruk ligt op samenwerking. In functie van de toekomstvisie van de gemeente rolt TeamProCare, in overleg, een plan uit om deze doelstellingen ook op lange termijn financieel haalbaar te maken.

Bouwen-PPS
Als openbaar bestuur is het geen sinecure om de bouw van een nieuwe zorginstelling op lange termijn te plannen. De VIPA subsidiëring is weggevallen en de financiering van een nieuw zorgproject in uw gemeente is een belangrijke uitdaging. Het gemeentebestuur maakt keuzes tussen verschillende investeringen, echter is de vernieuwing of nieuwbouw van een zorginstelling vaak geen keuze meer, maar een absolute noodzaak. TeamProCare wil de zorg voor vernieuwing of nieuwbouw op zich nemen. Zo kan uw gemeente ook in de toekomst de zorg blijven bieden die haar inwoners verdienen.

Contacteer ons

Tel.: +32 14 57 46 60

E-mail: info@teamprocare.be

Adres: Nijverheidsstraat 13, 2260 Oevel